Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Doppler | Analysehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Michael Balle Jensen og Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2021
Sist oppdatert: 09.02.2023
Antall sider: 76

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Jensen, M.B. et al. (2021, 16. mars). Doppler | Analysehjelp. https://www.studienett.no/doppler