Personer

Her får du hjelp til å analysere personene i Doppler av Erlend Loe. 

Først går vi inn på bokens hovedperson og forteller, Andreas Doppler. Vi ser på hans forhistorie og de begivenhetene som førte til at han flyttet ut i skogen. Deretter analyserer vi hans utvikling og de livsprosjektene som han stiller opp.

Selv om han ikke er et menneske, har vi valgt å behandle elgen Bongo på en side under personkarakteristikk. Vi ser på forholdet mellom Bongo og Doppler, hvor vi undersøker Dopplers tendens til å besjele elgen og speile sine egne følelser i den. 

Vi ser også på Dopplers familie, som består av Dopplers kone, sønnen Gregus på 4 år og datteren Nora på 16 år. Vi gir en karakteristikk av dem, og ser på hvordan de reagerer på at Doppler forlater dem og flytter i skogen. Vi ser også på hvordan familien påvirker Doppler. 

Deretter gir vi en analyse av bokens andre personer. De viktigste er Düsseldorf, tyven Roger og høyremannen, Bosse Munch. Vi undersøker hvordan de på forskjellig vis speiler og påvirker Dopplers liv.