Komposisjon

Bokens motto rammer inn tematikken

Etter tittelsiden har Loe sitert fire linjer av den amerikanske dikteren Robert Frost (1874-1963). De stammer fra diktet «Stopping by the Woods on a Snowy Evening» (1922). Diktet handler om en kusk som stopper opp i skogen uten formål, bare for å nyte stillheten og naturen. Selv hesten hans undrer seg over at de har stoppet. 

De fire linjene utgjør siste strofe i diktet, og kusken overveier her motsetningen mellom roen i skogen og de mange forpliktelsene som verden krever av ham: «I have promises to keep, / And miles to go before I sleep.» (s. 5). Den siste linjen gjentas to ganger, og understreker dermed den menneskelige tilværelsen som en evig kamp for å leve opp til forpliktelser. 

Linjene fungerer som et slags motto for boken, og rammer inn dens tematikk. På samme måte som kusken i diktet, er Doppler tiltrukket av skogens stillhet og natur, fordi den gir ham en motvekt til den moderne verdens konstante krav. 

Handlingen er et lineært forløp avbrutt av tilbakeblikk

Handlingen i Erlend Loes Doppler er bygget opp lineært. Den lineære handlingen markeres tydelig i titlene på bokens kapitler. De er navngitt etter månedene i året, slik at h...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn