Arbeidsspørsmål

Her får du noen arbeidsspørsmål som du kan bruke til å komme i gang med din analyse og tolkning av Erlend Loes roman Doppler. På de neste sidene kan du finne svar på spørsmålene.

Komposisjon

Hvordan kan vi tolke diktstrofen av Robert Frost, som Loe har satt som bokens motto, i forhold til bokens handling?

Hvilken virkning har det, at handlingen er bygget opp som et lineært forløp?

Hvilken virkning har det, at det brukes flashback?

Hvilken virkning har det, at teksten begynner in medias res?

Hvilken betydning får det for handlingen, at Doppler har et sykkeluhell i skogen?

Hvilken betydning får det for Dopplers utvikling, at Doppler skal passe Gregus i skogen, mens hans kone er i Roma?

Hvilken betydning får Düsseldorfs modellby for Dopplers liv?

Hvilken virkning har det at avslutningen er åpen?

Hvordan kan vi tolke de to avsluttende bemerkningene, som står på n...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn