Analyse

Her gir vi deg hjelp til å analysere romanen Doppler av Erlend Loe. 

Først får du noen arbeidsspørsmål som du kan bruke til å komme i gang med din egen analyse av romanen. Du kan finne svar på spørsmålene på de følgende sidene. Svarene er grundige, men langt fra utfyllende. Der er nemlig flere forskjellige måter å analysere og tolke romanen, noe som er med på å holde den interessant.

Deretter gjennomgår vi romanens komposisjon. Vi legger vekt på hvordan oppbygningen spiller sammen med personenes utvikling og romanens temaer.

Så går vi tett på romanens personer. Vi gir deg en utfoldet personkarakteristikk av de sentrale personene i handlingen, men har særlig fokus på hovedpersonen, Andreas Doppler, og hans utvikling. Vi kommer også inn på hvordan personene bidrar til romanens temaer.

Deretter gir vi en karakteristikk av romanens miljøskildring. Her går vi tett på skildringen av det moderne norske samfunn og det motbildet som Doppler stiller opp i form av sin outsider-tilværelse i skogen.

Så analyserer vi romanens forteller og synsvinkel. Her har vi selvfølgelig fokus på fortelleren, som er Doppler selv. Vi ser blant annet på hans måte å oppleve og tenke over sin omverden, og vi kommer inn på de utroverdige trekkene i fortelleren.

Deretter arbeider vi med romanens språklige virkemidler. Her går vi i detalj på språkbruk og språklige bilder. Vi ser blant annet på sentral symbolikk i form av elgene og totempælen. Vi ser også på hvordan Erlend Loe skaper bokens humor, samt på bruken av intertekstuelle referanser. 

Mer hjelp

Hvis du trenger mer hjelp til dit arbeid med romaner, kan du bruke vår guide til romananalyse.