Differensial­likninger

Her finner du vårt kompendium om differensiallikninger. Kompendiet er relevant for deg som har Matematikk R2.

I kompendiet finner du en gjennomgang av begreper og metoder innenfor emnet Differensiallikninger og en lang rekke eksempler der vi tar utgangspunkt i konkrete differensiallikninger.

Kompendiets oppbygning

Kompendiets første side Sammendrag kan brukes til å få et overblikk over emnet ettersom det inneholder en kort oppsummering av viktige begreper og metoder. Du kan også bruke siden hvis du vil friske opp noen begreper eller metoder.

På den neste siden kan du få svar på spørsmålet «Hva er en differensiallikning?». Vi beskriver også hvordan vi kategoriserer differensiallikninger etter deres orden. Deretter beskriver vi hva vi mener når vi snakker om løsninger til en differensiallikning.

På siden Å sette prøve gjennomgår vi hvordan vi kan undersøke om en funksjon er en løsning til en gitt differensiallikning.

På siden Fullstendig løsning og spesiell løsning gjennomgår vi hva forskjellen på en fullstendig og en spesiell løsning er. Vi introduserer også begrepet randkrav.

Siden Retningsdiagram inneholder en introduksjon til begrepene «linjestykker» og «retningsdiagram». Retningsdiagrammer kan brukes til å få en idé om hvordan integralkurvene til en 1. ordens differensiallikning ser ut.

Siden Førsteordens differensiallikninger handler om forskjellige typer av differensiallikninger av 1. orden og deres løsninger. På denne siden gjennomgår vi hvordan du kan bestemme en løsning til separable differensiallikninger og lineære differensiallikninger.

Kompendiets siste side Sett opp en differensiallikning inneholder noen råd til hvordan du setter opp en differensiallikning, i tillegg til et eksempel der vi setter opp en differensiallikning.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Differensiallikninger

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.