Dialekter i Norge

Dette kompendium er hjelpen vår til dialekter i Norge. Det er et emne som du møter i norskfaget og til tentamen og eksamen.

Kompendiet inneholder disse sidene:

  • Hva er dialekter? Her forklarer vi om hva begrepet dialekt dekker over, både i daglig tale og innen dialektforskningen.
  • Målmerker. Her får du en oversikt over noen av de mest typiske målmerkene man bruker til å plassere dialekter geografisk i Norge.
  • Dialekt og identitet. Her forklarer vi sammenhengen mellom dialekt og identitet.

Utdrag

Under ser du et utdrag av kompendiet vårt om dialekter i Norge:

Definisjon

En dialekt forstås typisk som en variasjon av norsk talemål som hører hjemme i et spesifikt geografisk område. F.eks. er bergensk en dialekt som tilhører Bergen, mens trøndersk er en dialekt som hører hjemme i Trøndelag.

Innenfor dialektforskingen er dialekt et paraplybegrep som brukes i en videre betydning enn i daglig tale. Her omfatter dialekt begrepene geolekt, sosiolekt og etnolekt. Geolekt er en variant av talemålet som hører hjemme i et særskilt område (i likhet med den daglige betydningen av dialekt). Sosiolekt er en språkvariant som tilhører en spesiell sosial gruppe, f.eks. overklassen. Etnolekt er en språkvariant som hører hjemme hos en bestemt etnisk gruppe, f.eks. norsk med pakistansk preg.

Målmerker

Skarre-r

R kan uttales på to måter: Enten i fremre del av munnen med tungespissen mot fortennene eller bak i halsen. Den fremre lyden kalles rulle-r, den bakre kalles skarre-r. 

Skarre-r oppstod trolig i Paris på 16-1700-tallet, og spredte seg til Bergen og Sørlandet. Rulle-r er den opprinnelige r-lyden i norsk. Skarre-r sprer seg, men rulle-r er fremdeles den mest utbredte.

Områder med skarre-r: Bergen, Sørlandet og Sørvestlandet.

Palatalisering

Hvis en konsonant blir uttalt med j-farge, kaller vi det palatalisering. Lyden kommer når man presser tungen mot ganen (palatum på latin). Det er uttalen av nn, ll, dd, tt og av nd, nt, ld, lt som blir palatalisert.  Palatalisering er et målmerke som er på vei tilbake.

Områder med palatalisering: Fra Nord-Norge og sørover til Sunnfjord og ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Dialekter i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.