[0]

Det finaste huset | Oppgave 1 i Norsk sidemål | Høst 2014

Her hjelper vi deg til å komme i gang med en analyse av reklamen «Det finaste huset». Vi viser deg mulige analyser som du kan komme inn på i oppgaven din.

Oppgaven er gitt til eksamen i norsk sidemål, høst 2014.

Oppgaveformulering

Oppgave 1

Vedlegg: − «Det finaste huset», reklame for Eiendomsmegler1, fra Jærbladet desember 2013. OBS: Reklamen går over to sider i vedlegget, side 12–13.

Analyser den sammensatte teksten. Hvordan mener du denne teksten fungerer som reklame for en eiendomsmegler?

Kommentar:
Oppgaven er todelt, men du skal legge mest vekt på den første delen. I svaret ditt skal du si noe om de ulike elementene i reklamen og samspillet mellom dem. Du skal bruke et relevant og presist fagspråk. Du kan bruke begreper fra retorikken, men det er ikke et krav. I den siste delen skal du vise evne til selvstendig refleksjon. 

Fakta om teksten

Avsender: EiendomsMegler1
Årstall: 2013, Jærbladet
Sjanger: Reklame
Kontekst: En reklameannonse for EiendomsMegler1 i lokalavisen Jærbladet. Lokalavisen Jærbladet dekker kommunene Hå, Time og Klepp, og blir gitt ut tre ganger i uken. 

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Her er det nevnt noen mulige inngangsvinkler du kan bruke i en analyse av reklamen «Det finaste huset».

Forholdet mellom bilde og tekst 

Du kan ta utgangspunkt i forholdet mellom bilde og tekst. Hvordan påvirker dette reklameannonsen og formidlingen av budskapet? Hadde reklamen vært like effektiv uten et av momentene? Her kan du komme inn på hvordan kontrastene mellom bilde og tekst skaper blikkfang og interesse hos mottakeren, samt hvordan bildene gir teksten en troverdighet ved at bildene har en dokumenterende effekt. 

Overbevise med etos

Du kan se på hvordan reklamen får fram budskapet sitt, og overbeviser mottakeren, ved å bruke det retoriske virkemiddelet etos.  Når du ser etter etos i teksten, er det snakk om å se på avsenderens troverdighet. Avsenderen må fremstå som kompetent innen temaet han uttaler seg om og med god moral, for at han skal oppfattes troverdig. Her spiller både forholdet mellom tekst og bilde inn, men også blant annet ærlighet. 

Overbevise med patos

Du kan også ta utgangspunkt i det retoriske virkemiddelet patos. Når du skal se om patos blir brukt, må du se om det er noe i teksten som treffer følelsene til mottakeren. Her kan du se på hvordan det blir brukt, og hvilke følelser som blir spilt på hos mottakeren. Både tilhørighet (hjemmefølelsen), troverdighet og ærlighet er elementer du kan komme inn på her. 

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Oppskrift på reklameanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på reklameanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:


 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Det finaste huset | Oppgave 1 i Norsk sidemål | Høst 2014

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.