Den apostoliske trosbekjennel­sen

Her finner du hjelp til Den apostoliske trosbekjennelsen, som du kan bruke til arbeidet med kristendom i Religion og etikk.

Den apostoliske trosbekjennelsen, som også kalles symbolum apostolicum, er en av de tre oldkirkelige bekjennelsene. Det er også denne de fleste mennesker forbinder med trosbekjennelsen, fordi den brukes flittig i forbindelse med kirkelige handlinger i Den norske kirke.

I denne analysehjelpen kan du lese om bekjennelsens historiske bakgrunn. Deretter analyserer vi bekjennelsen ledd for ledd, så du forstår hva de betyr.

Den apostoliske trosbekjennelsen

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Den apostoliske trosbekjennelsen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.