Valgsystemer

Valgsystemet i Norge

Det er Stortingsvalg hvert fjerde år. Her kan alle som har fylt 18 innen utgangen av valgåret og som er norske statsborgere stemme. Det skal velges 169 stortingsrepresentanter. De velges via forholdstallsvalg

Norge er inndelt i 19 valgdistrikter. Hvert valgdistrikt har et visst antall stortingsplasser. Hvor mange plasser hvert valgdistrikt har, avhenger av valgdistriktets areal og befolkningstall. Valgsystemet kan gi en mandatfordeling som er skjev i forhold til stemmetallet, eksempelvis hvis det kun er fem mandater i et valgdistrikt, men åtte partier. I den situasjonen vil mandatfordelingen ikke svare til andelen av stemmer. For å rette opp i dette finnes det 19 utjevningsmandater, som fordeles etter at de første 150 mandatene er fordelt. Utjevningsmandatene tildeles de partiene som har fått for få mandater i forhold til sin nasjonale stemmeandel.

Man må imidlertid ha fått minst 4 % av stemmerne på landsbasis for å kunne få et utjevningsmandat.

Ulike typer valgsystemer

Forholdstallsvalg

Hva er forholdstallsvalg?

Forholdstallsvalg er en valgmetode hvor partiene får cirka den samme andelen av mandatene som de har fått av stemmene. Hvis et parti har fått 15 % av stemmerne, så vil partiet også få cirka 15 % av plassene i parlamentet. Valgmetoden bygger på et ønske om å avspeile befolkningen best mulig.

Det er en valgmetode hvor få stemmer går til spille. Hvis en kandidat fra et parti ikke får nok stemmer til å komme i parlamentet, går stemmene til en annen kandidat fra samme parti. Hver stemme teller, altså. Det lave antallet forspilte stemmer og den høye graden av representasjon av borgerne, medfører at land med forholdstallsvalg typisk har høy valgdeltagelse.

Ettersom hver eneste stemme teller, er det en valgmetode som typisk fører til et flerpartisystem. Det er sjeldent at ett parti har flertallet. Partiene er derfor i høyere grad nødt til å samarbeide om å føre politikk. Det kan imidlertid føre til at parlamentet er handlingslammet hvis partiene er veldig uenige. Et større antall partier kan gjøre det vanskeligere å danne en regjering. Ofte er det nødvendig med en koalisjonsregjering, hvor flere partier går sammen.

Forholdstallsvalg tilgodeser, i høyere grad enn flertallsvalg i enmannskretser, små og nye partier. Når alle stemmer teller, er det enkl...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn