Demokratiets utfordringer

Tillitskrise

Tiltroen til politikere, politiske partier og det politiske systemet har blitt mindre. Borgerne har ikke lenger den samme troen på at demokratiet kan løse problemene som samfunnet står overfor. Det kan det være flere årsaker til:

  • Politiske skandaler kan føre til politikerforakt.
  • Kritisk journalistikk gjør befolkningen oppmerksom på maktmisbruk og politiske konflikter.
  • Befolkningen kan miste tillit når de opplever at politikerne ikke løser problemer.
  • Globaliseringen betyr at ting ute i verden påvirker den nasjonale politikken, men det er vanskelig for det nasjonale parlamentet å påvirke verden.
  • Befolkningen har urealistiske forventninger til velferdsstigninger.

Den teknologiske utfordringen

Det finnes forskjellige holdninger til om internett og sosiale medier er ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn