Demokratiets utfordringer

Tillitskrise

Tiltroen til politikere, politiske partier og det politiske systemet har blitt mindre. Borgerne har ikke lenger den samme troen på at demokratiet kan løse problemene som samfunnet står overfor. Det kan det være flere årsaker til:

  • Politiske skandaler kan føre til politikerforakt.
  • Kritisk journalistikk gjør befolkningen oppmerksom på maktmisbruk og politiske konflikter.
  • Befolkningen kan miste tillit når de opplever at politikerne ikke løser problemer.
  • Globaliseringen betyr at ting ute i verden påvirker den nasjonale politikken, men det er vanskelig for det nasjonale parlamentet å påvirke verden.
  • Befolkningen har urealistiske forventninger til velferdsstigninger.

Den teknologiske utfordringen

Det finnes forskjellige holdninger til om internett og sosiale medier er en utfordring eller en fordel for demokratiet.

Noen mener at internett gjør det enklere for borgerne å ta stilling til politiske spørsmål og dermed delta i demokratiet. Internett gjør det enkelt å finne opplysninger om forskjellige politiske spørsmål. Det er også enkelt for politikere å dele sine politiske budskap med borgerne på internett og sosiale medier. Borgerne har dermed bedre muligheter til å danne seg en velopplyst holdning. Andre vil påpeke at ikke alt som står på internett er sant. Det er en risiko for at borgerne blir misinformert gjennom «fake news». Det kan føre til at borgerne stemmer ut fra et uriktig grunnlag. D...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn