Parlamentarisme

Hva er parlamentarisme?

Parlamentarisme er en demokratisk styreform hvor den utøvende makten (regjeringen) har sitt utspring i den lovgivende makten (parlamentet). Ettersom borgerne velger den lovgivende makten, velger de indirekte også den utøvende makten. 

Styreformen kalles parlamentarisme, fordi regjeringen har sitt utspring i parlamentet. At regjeringen har sitt utspring i parlamentet betyr at parlamentet har en avgjørende rolle i forhold til hvem som danner regjering og løpende kan velte regjeringen. Hvor stor støtte regjeringen trenger fra parlamentet for å kunne danne regjering avhenger av om styreformen er negativ eller positiv parlamentarisme.

Typer av parlamentarisme

I den positive parlamentarismen må regjeringen ha et flertall i parlamentet bak seg. Det vil si at et flertall i parlamentet må godkjenne regjeringen. I Tyskland har man positiv parlamentaris...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn