Demokrati i Norge

I Norge har vi representativt demokrati, hvor borgerne hvert fjerde år velger politikerne som skal representere dem på Stortinget. Politikerne velges gjennom forholdstallsvalg. Denne valgmetoden sikrer at et partis andel av mandater cirka svarer til partiets andel av stemmene. Eksempelvis vil et parti som har fått 15 % av stemmene få cirka 15 % av plassene på Stortinget. Det er imidlertid ikke alle partier som kommer inn, siden vi har en sperregrense på 4 % i Norge. Det vil si at et parti må ha 4 % av stemmene for å komme på Stortinget.

Det er også en viss grad av direkte demokrati i Norge, i form av folkeavstemninger. Direkte demokrati brukes imidlertid sjeldent i nasjonal politikk. På lavere politiske nivåer, som foreninger, er direkte demokrati mer normalt. I f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn