Maktfordelingsprinsippet

Maktfordeling går ut på at man deler makten i samfunnet i tre deler som er uavhengige av hverandre og som kan kontrollere hverandre. Maktfordelingsprinsippet forbindes typisk med Montesquieu, som på 1700-tallet argumenterte for å dele makten, og på den måten unngå at makthaverne misbrukte sin makt.

De tre delene av makten er:

  1. Den lovgivende makten. Det vil si makten til...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn