Direkte og indirekte demokrati

Direkte demokrati

Hva er direkte demokrati?

I et direkte demokrati har borgerne direkte innflytelse på politiske beslutninger. Det direkte demokratiet stammer fra oldtidens Athen. Athens borgere møttes og diskuterte politiske spørsmål og stemte over dem. Det var på den måten politiske beslutninger ble tatt. I dag er det ikke realistisk at alle samfunnets borgere møtes og diskuterer politiske emner fysisk. Men det finnes stadig elementer av direkte demokrati. Borgerne har innflytelse på politiske beslutninger gjennom folkeavstemninger eller bindende underskriftsinnsamlinger.

Et land med en høy grad av direkte demokrati er Sve…

...

Indirekte demokrati

Hva er indirekte demokrati?

I et indirekte demokrati velger borgerne representanter til å ta politiske beslutninger. Representantene velges av borgerne ved frie og konkurransefylte valg. Når borgerne velger representanter, gir de makten til å ta beslutninger til de pågjeldende representantene. Borgerne har altså kun indirekte innflytelse på de politiske beslutningene, derav navnet indirekte demokrati. Indire…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn