Demokrati og diktatur

Hva er et demokrati?

Demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det derfor en forutsetning at folket har innflytelse på hvem som har makten. Det kan man gjøre på flere måter, men det viktige er at det avholdes frie og konkurransefylte valg. At valget er konkurransefylt betyr at det er konkurranse mellom forskjellige eliter, f.eks. partier, om å vinne makten. At valget er fritt betyr at alle kan stemme og at hver stemme teller like mye.

I et velutviklet demokrati er det imidlertid ikke nok at det avholdes valg. Borgerne må også ha politiske rettigheter, som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, og det skal være en rettsstat. Rettsstaten sikrer at borgerne blir behandlet likt for loven.

Hva er et diktatur?

I et diktatur er makten i samfunnet hos én person eller hos en svært liten gruppe. Det avholde...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn