Demokrati og diktatur

Hva er et demokrati?

Demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det derfor en forutsetning at folket har innflytelse på hvem som har makten. Det kan man gjøre på flere måter, men det viktige er at det avholdes frie og konkurransefylte valg. At valget er konkurransefylt betyr at det er konkurranse mellom forskjellige eliter, f.eks. partier, om å vinne makten. At valget er fritt betyr at alle kan stemme og at hver stemme teller like mye.

I et velutviklet demokrati er det imidlertid ikke nok at det avholdes valg. Borgerne må også ha politiske rettigheter, som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, og det skal være en rettsstat. Rettsstaten sikrer at borgerne blir behandlet likt for loven.

Hva er et diktatur?

I et diktatur er makten i samfunnet hos én person eller hos en svært liten gruppe. Det avholdes ikke valg. Makten overdras derimot fra en leder til en annen. Det betyr at befolkningen ikke har innflytelse på hvem som regjerer landet. 

I noen former for diktaturer holdes det imidlertid valg, men her er valget typisk bestemt på forhånd. Makthaverne bruker regjeringsmakten til å skape en urettferdig valgkamp som garanterer dem flest stemmer. Selv om det avholdes valg, er det altså ikke befolkningen som velger hvem som skal lede landet.

Diktaturer er typisk også kjennetegnet av at det ikke finnes en reell opposisjon, slik vi kjenner det fra en demokratisk kontekst. Det kan imidlertid godt være undergrunnsbevegelser som forsøker å velte styret. De blir imidlertid typisk undertrykt, og all kritikk av styret sensureres. Makthaverne benytter også ofte propaganda til å spre sine budskaper. Diktatur...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn