Den politiske (parlamentariske) styringskjeden

Den parlamentariske styringskjeden er et ideal for parlamentariske demokratier. Styringskjeden har fire aktører: Borgerne, parlamentet, regjeringen og forvaltningen.

Illustrasjon av den parlamentariske styringskjeden.

Styringskjeden starter hos borgerne. Borgerne gir makten sin til parlamentet via frie valg. Gjennom valgene velger borgerne altså hvem som skal representere dem i parlamentet. 

Det parlamentet som borgerne har valgt, er den lovgivende makten. Det vil si at parlamentet har makten til å vedta landets lover. Det er også parlamentets rolle å utpeke regjeringen, på samme måte som at det er parlamentets rolle å kontrollere regjeringen. Parlamentet kontrollerer at regjeringen overholder loven. Hvis parlamentet...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn