Dahls kriterier for demokrati

Politologen Robert Dahl har oppstilt fem kriterier som skal være til stede før man kan si at et land har en demokratisk styreform. Kriteriene kan brukes til å undersøke graden av demokrati i et land. Kriteriene er:

Effective participation 

Effective participation betyr at før en politisk beslutning treffes, så skal medlemmer av demokratiet (borgerne) ha like og tilstrekkelige muligheter til å gi sine holdninger til kjenne om den pågjeldende beslutningen.

I pensum oversettes effective participation til effektiv deltakelse.

I Norge kan borgerne eksempelvis gi sine holdninger til kjenne ved å demonstrere. Man kan også delta i debatten på sosiale medier.

Voting equality

Voting equality oversettes til lik stemmerett. Dette kriteriet handler om at alle myndige borge...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn