Begreper

Demokrati

Et demokrati er en styreform hvor makten kommer fra folket. Ordet demokrati betyr også folkestyre. Det finnes forskjellige typer demokratier.

Den dømmende makten

Den dømmende makten skal ivaretas av domstolen.

Den lovgivende makten

Den lovgivende makten skal ivaretas av parlamentet.

Den utøvende makten

Den utøvende makten skal ivaretas av regjeringen.

Den parlamentariske styringskjeden

Den parlamentariske styringskjeden er et ideal for parlamentariske demokratier. Styrekjeden består av fire aktører; borgerne, parlamentet, regjeringen og forvaltningen.

Illustrasjon av den parlamentariske styringskjeden.

Makten kommer fra borgerne, som velger hvem som skal i parlamentet gjennom frie valg. Ut fra parlamentet settes regjeringen sammen. Parlamentet vedtar dessuten landets lover. Regjeringen forvalter parlamentets lover. Fo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn