Oppgaver

Her får du noen oppgaver som kan hjelpe deg i gang med din tolkning av diktet «De kom». Du finner svar på oppgavene på de etterfølgende sidene.

Handling, motiv og tema

 Hvordan er handlingsforløpet i diktet?

Hva er diktets viktigste motiv? Det vil si, hva skildrer diktet helt konkret?

Hvordan uttrykker diktet en kritikk av måten nordmenn historisk sett har behandlet samene på?

Form, komposisjon og stemme

Har diktet en fast og tradisjonell form eller en fri og modernistisk form?

Hvilke virkninger har diktets bruk av linjebrudd?

På hvilket måte rommer diktet et handlingsforløp som eskalerer? 

Ligger det lyriske jeg-ets sympati hos nordmennene eller samene, og hvordan kan vi se det?

Språklige virkemidler

Hvilke to semantiske skjemaer om hhv. kristne...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn