Analyse

Her får du hjelp til å analysere Ailo Gaups dikt «De kom». Vi fokuserer på følgende i analysehjelpen:

Hvis du vil ha mer hjelp til din analyse av diktet, kan du bruke vår veiledning til diktanalyse.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av analysehjelpen:

Gjentagelser og allitterasjon fremhever også motsetningen

Diktet «De kom» gjør bruk av gjentagelser og allitterasjon. En viktig gjentagelse ser vi i ordet «De», som også ses i tittelen. Fire ganger innledes verselinjene med «De»: «De kom», «De brente», «De spjæret» og «De tvang». Det er nordmennene det er snakk om, og dermed bidrar gjentagelsen til å fremstille dem som en aggressiv, farlig part. 

Diktet gjør også bruk av allitterasjon, dvs. bokstavrim. Det ser vi f.eks. i denne verselinjen: «Valget vi fikk/ Var omvendelse eller døden.». Her er det bokstaven V som inngår i en rimende sekvens. Allitterasjonen skaper rytme i diktet og bidrar til å sette fokus på samenes radikale valg mellom omvendelse og død. Det er også verdt å merke seg at allitterasjonen brukes første og eneste gang det opptrer et «vi» om samene i diktet. 

En annen allitterasjon ser vi starten av diktet: 

De kom
i sine svarte
kjoler,
med korset
brystet og
boken i hånden

Her brukes gjentagelsene av bokstavene K og B til å skape rytme i beskrivelsen av de norske prestene. Enda en gang brukes allitterasjonen altså i en sekvens hvor ett av diktets to folk beskrives. På den måten bruker diktet bokstavrim når både nordmennene og samene fremstilles. Det intensiverer motsetningen mellom de to folkene. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn