[0]

De kom

Her får du hjelp til å analysere diktet «De kom». Diktet er skrevet av Ailo Gaup og er fra diktsamlingen I stallos nat, som utkom i 1984.

Først ser vi på diktets handling, motiv og tema. Deretter gjennomgår vi de viktigste delene av analysen og ser på diktets budskap

Du får også oppgaver til diktet som kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av analysehjelpen:

Den indre komposisjonen speiler et eskalerende handlingsforløp

Diktets indre komposisjon kan leses som et forløp som langsomt forverres. I begynnelsen beskrives de kristne nordmennenes ankomst. Vi hører hvordan de ser ut med sine «svarte kjoler» (prestekjoler), og hvordan de med «boken» (Bibelen) forkynner den nye troen. 

Umiddelbart etterpå skrur diktet opp for dramatikken. Det samiske alteret brennes, skinnet på «de hellige trommene» blir «spjæret», og samene konfronteres med et fatalt valg: «Valget vi fikk/ Var omvendelse eller døden.». 

Til slutt kulminerer diktet idet det avsløres at omvendelsen til den nye troen er forbundet med «gevær/ og galge», dvs. med vold og død. Til slutt hører vi også at nordmennene latterliggjør samenes ildgudinne Sárákka ved å sammenligne henne med «en barnemor/ fra granskogen». Den religiøse omvendelsen er altså både forbundet med vold, tvang, død og ydmykelse. 

Den indre komposisjonen inneholder en utvikling som gjør det mulig å sette seg i samenes sted den gang. Vi får inntrykk av at samene først ser på de kristne prestene med undring, f.eks. på grunn av de sorte prestekjolene. Men så farer de kristne frem med vold og undertrykkelse, og samene fylles med gru. De kristnes gode intensjoner viser seg å være falske, og «Kjærlighetens/ Gode bud» blir paradoksalt tvunget igjennom med våpen og trusler. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

De kom

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.