Meiose

Biologi 2.

Meiosen danner kjønnsceller med det halve kromosomantallet

Meiose er dannelse av kjønnsceller. Kjønnsceller har kun én utgave av hvert kromosom, mens vanlige kroppsceller har to utgaver av hvert kromosom. Kjønnsceller hos mennesker har altså 23 kromosomer, i stedet for 46 kromosomer som vanlige kroppsceller. Man sier også at vanlige kroppsceller har kromosomtallet 2n, og at kjønnsceller har kromosomtallet n.

Hos mennesker er kjønnscellene henholdsvis sædceller hos menn og eggceller hos kvinner. Under en befruktning smelter en sædcelle og en eggcelle sammen. Dermed dannes en ny celle med kromosomtallet n + n = 2n som i vanlige kroppsceller. Denne cellen kalles en zygote. Zygoten deler seg fortløpende ved mitose (vanlig celledeling). På den måte dannes det etter hvert et nytt avkom. Kjønnsceller er altså utgangspunktet for kjønnet formering.

Kjønnsceller dannes ved meiose utfra såkalte kjønnsstamceller som finnes i kjønnskjertlene hos organismer med kjønnet formering. Hos mennesker er kjønnskjertlene mannens testikler og kvinnenes eggstokker. Kjønnsstamcellene har kromosomtallet 2n, slik som alle andre vanlige kroppsceller. Meiosen innebærer at en kjønnsstamcelle deler seg til fire kjønnsceller med kromosomtallet n.

Slik skjer meiosen

Figur 1 viser hvordan meiosen skjer. De to utgavene av det samme kromosomet (homologe kromosomer...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn