Celledeling

Biologi 2.

Celledeling er dannelsen av nye celler ut fra en opprinnelig celle. Den opprinnelige cellen kalles morcellen, og de nye cellene kalles datterceller.

Det finnes to ulike typer celledeling: mitose og meiose. Cellen utfører DNA-replikasjon før både mitose og meiose.

  1. DNA-replikasjon er cellens kopiering av sitt DNA før mitose eller meiose.
  2. Mitose er vanlig celledeling som skjer når en organisme skal vokse eller erstatte gamle celler med nye. Mitose danner datterceller som er identiske med morcellen.
  3. Meiose er kjønnscelledeling som skjer når en organisme skal danne kjønnsceller. Kjønnsceller har halvert kromosomtall sammenlignet med de andre cellene i organismen.

Her i kompendiet kan du lese om hvordan DNA-replikasjon, mitose og meiose foregår.

Her kan du lese et utdrag av teksten om hvordan kjønnet formering øker den genetiske variasjonen i en populasjon:

Kjønnet formering er ikke den eneste måten organismer kan få avkom på. Organismer kan i prinsippet formere seg uten en partner ved å la en av deres kroppsceller dele seg og vokse til et nytt individ – en klone av den opprinnelige organismen. Visse planter og dyr formerer seg ved kloning i perioder av deres liv.

Kjønnet formering har så store fordeler at det opptrer hos alle planter og dyr. To foreldreindivider danner et avkom som er unikt i sin gensammensetning ved kjønnet formering. Den genetiske variasjonen økes på den måten i individenes populasjon. En populasjon med høy genetisk variasjon er langt mer motstandsdyktig overfor endringer i miljøet, enn det populasjoner med lav genetisk variasjon er. Kjønnet formering gir derfor en stor evolusjonær fordel sammenlignet med hvis artens individer kun dannet kloner med den samme genetiske sammensetningen som seg selv...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Celledeling

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 08.02.2021
    Skrevet av Elev på Vg3