ATP

Biologi 2.

ATP er organismens «universelle energivaluta»

ATP er en form for «universell energivaluta» i levende organismer. Det betyr at stoffet brukes til å drive mange ulike energikrevende prosesser i organismene. For eksempel brukes ATP til å flytte stoffer over cellemembranen ved aktiv transport, til å utføre muskelarbeid, og mye annet. Det er derfor viktig for levende organismer å hele tiden ha ATP tilgjengelig.

ATP dannes når cellene bryter ned energirike næringsstoffer (også kalt makronæringsstoffer) under celleåndingen. Karbohydrater, fettstoffer og proteiner er de viktigste makronæringsstoffene som gir energi til livsprosessene hos mennesker (og mange andre levende organismer). Spesielt er karbohydrater, og til de...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn