Anaerob celleånding

Biologi 2.

Anaerob celleånding bruker ikke oksygen

Anaerob celleånding er en prosess som noen celler bruker til å bryte ned organisk stoff og bygge opp ATP uten bruk av oksygen. I Biologi 2 skal du arbeide med den type anaerob celleånding som heter gjæring (eller fermentering).

Gjæring utføres ikke kun av gjærceller, men av mange forskjellige celletyper. Det kan hende du skal arbeide med disse celletypene som utfører gjæring for å få ATP:

  • Muskelceller, som ikke alltid kan få tilstrekkelig oksygen fra blodet til å utføre celleånding under arbeid.
  • Gjærceller (dvs. encellede svamper), som innimellom lever i oksygenfattige eller oksygenfrie omgivelser hvor de ikke kan utføre celleånding.
  • Mange typer bakterier, som er spesialisert til å bryte ned mange forskjellige organiske stoffer uten tilgang på oksygen.

Det finnes også mange celletyper som ikke kan utføre gjæring. F.eks. kan planteceller og de fleste celletyper i mennesket ikke danne ATP ved gjæring.

Gjæring bryter ned glukose ufullstendig

Gjæring innebærer at glukose brytes ned ufullstendig. Det vil si at glukose ikke b...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn