Hva er aerob celleånding?

Biologi 2.

Celleånding gir energi til livsprosesser

Aerob (oksygenkrevende) celleånding er cellenes oppbygning av ATP ved forbruk av glukose og oksygen. Man sier at glukose forbrennes under forbruk av oksygen. Celleåndingsprosessen danner også vann, karbondioksid og varme som biprodukter.

Celleåndingsligningen ser slik ut:

Figur 1. Nettoligningen ved celleåndingsprosessen.

Forbrenningen frigir energien som finnes i glukose-molekylet. Deretter brukes energien til å binde ADP og frie fosfationer (Pi) til ATP. ATP er en «universell energivaluta» som brukes til å drive energikrevende livsprosesser i cellene. Alle levende organismer har derfor bruk for ATP. Celleånding er den mest vanlige måten å danne ATP på i levende ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn