Oksidativ dekarboksylering

Biologi 2.

Oksidativ dekarboksylering foregår etter glykolysen

Den oksidative dekarboksyleringen er prosessen som foregår etter glykolysen under celleåndingen av glukose.

Merk deg at læreboken og læreren din kan velge å legge den oksidative dekarboksyleringen inn under Krebssyklus i gjennomgangen av celleåndingen. Den oksidative dekarboksyleringen er en del av karbohydratstoffskiftet, hvor de to pyruvat-molekylene fra glykolysen brytes ned, og det dannes acetyl-CoA. Acetyl-CoA inngår så i Krebssyklusen (se figur 1). I dette kompendiet gjennomgår vi den oksidative dekarboksyleringen for seg selv, for så å gå videre til Krebssyklusen. Vi synes denne fremgangsmåten gjør det lettere å se på Krebssyklusen som en syklisk prosess, der de samme stoffene brukes igjen og igjen. Det gjør like...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn