Elektrontransportkjeden

Biologi 2.

Elektrontransportkjeden er siste trinn i celleåndingen

Elektrontransportkjeden er siste trinn i den aerobe (oksygenkrevende) celleåndingen av glukose. På de tre foregående sidene her i kompendiet har vi gjennomgått hvordan glukose brytes ned ved celleåndingens tre første trinn: glykolysen, den oksidative dekarboksyleringen og Krebssyklus.

Figur 1. Elektrontransportkjeden produserer ATP ut fra produktene som er dannet under resten av celleåndingsprosessen.

Produktene fra de første tre prosessene er bl.a. et antall NADH- og FADH2 -molekyler. I elektrontransportkjeden brukes disse molekylene til å drive produksjonen av ATP.

Under kan du se hvordan elektrontransportkjeden foregår. Vi summerer også opp celleåndingsprosessen ved å gjennomgå det samlede energiregnskapet og den overordnede reaksjonsligningen for aerob celleånding av glukose.

Elektrontransportkjeden skjer over mitokondrienes indre membran

Elektrontranspor...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn