Aerob celleåndings delprosesser

Biologi 2.

Celleånding er aerob (oksygenkrevende) forbrenning av glukose, som fører til produksjon av energirikt ATP. Energien i ATP kan deretter drive mange forskjellige energikrevende prosesser i cellene. Celleåndingsprosessen er den viktigste prosessen du skal kjenne til i karbohydratstoffskiftet.

Celleåndingen består av disse fire delprosessene:

Du kan lese om hver delprosess på de neste sidene i kompendiet

Vær oppmerksom på at læreboken eller læreren din kanskje legger den oksidative dekarboksyleringen inn under Krebssyklusen når de gjennomgår celleåndingen. Den oksidative dekarboksyleringen er en del av karbohydratstoffskiftet, der pyruvat fra glykolysen brytes ned, og det dannes acetyl-CoA som inngår i Krebssyklusen. I dette kompendiet gjennomgår vi den oksidative dekarboksyleringen for seg selv, før vi går videre til Krebssyklusen. Vi synes denne fremgangsmåten gjør det enklere å se på Krebssyklusen som en syklisk prosess, der de samme stoffene brukes igjen og igjen. Det vil imidlertid ikke gjøre noen forskjell for celleåndingens forløp eller din forståelse av stoffet om du ser på den oksidative dekarboksyleringen som en selvstendig prosess eller som en del av Krebssyklusen.