Aerob celleånding

Biologi 2.

Aerob celleånding er den vanligste metoden for ATP-produksjon for de fleste celletyper du jobber med i Biologi. På de neste sidene av kompendiet kan du lese om hva aerob celleånding er og hvilke delprosesser aerob celleånding består av.

Her kan du lese et utdrag av teksten om hvor celleåndingen finner sted:

Celleåndingsligningen tar for seg summen av et stort antall forskjellige delprosesser. En del av prosessene finner sted fritt i cellens cytosol (væsken inne i cellen). Størstedelen av celleåndingsprosessen skjer likevel inne i cellens mitokondrier.

Mitokondriene er organeller som har både en ytre og en indre membran. Et mitokondrie har derfor to separate rom. Det innerste rommet kalles for matrix, mens rommet mellom de to membranene kalles for det intermembranøse rommet. De forskjellige rommene i mitokondriene brukes til å bygge opp konsentrasjonsgradienter som kan drive ATP-produksjonen...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn