Celleånding

Biologi 2.

Celleånding er nedbrytning av organisk stoff og oppbygning av det energirike stoffet ATP hos levende organismer. ATP brukes til å drive de fleste energikrevende prosessene som finner sted i organismene. Celleånding er derfor grunnlaget for at levende organismer kan skaffe seg energi og overleve.

Du skal arbeide med to typer celleånding i Biologi 2: aerob celleånding og anaerob celleånding. Aerob celleånding er en oksygenkrevende prosess, mens anaerob celleånding er ATP-dannelse uten bruk av oksygen. I Biologi 2 kommer du til å jobbe med gjæring (eller fermentering) når du skal jobbe med anaerob celleånding.

I dette kompendiet gjennomgår vi hvordan aerob og anaerob celleånding foregår. Vi gjennomgår også hvordan ATP er bygget opp, og hvordan det brukes til å drive energikrevende prosesser i cellene.

 

Her er et utdrag av teksten om elektrontransportkjeden:

Når glykolysen, den oksidative dekarboksyleringen og Krebssyklus har foregått, og ett glukosemolekyl er blitt brutt ned, har det blitt dannet 10 NADH-molekyler og 2 FADH2-molekyler.

Under celleåndingens siste trinn oksideres de dannede NADH- og FADH2-molekylene i mitokondriets matrix – dvs. at NADH og FADH2 avgir H+-ioner og elektroner. Elektronene brukes til å drive H+-ioner fra matrix til det intermembranøse rommet mellom de to mitokondriemembranene. Det skjer ved at elektronene transporteres gjennom en rekke proteiner i mitokondriets indre membran. Derfor kalles denne prosessen for elektrontransportkjeden.

Figur 3 gir en oversikt over hvordan elektrontransportkjeden foregår. Membranproteinene er vist i lyseblått, og pilene på tvers av membranproteinene angir elektronenes vei...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Celleånding

[5]
Brukernes anmeldelser
  • 13.12.2022
  • 31.05.2021
  • 22.04.2021
    Skrevet av Student på 1. år
  • 05.01.2021
    Skrevet av Elev på Vg3