Virkelighetsoppfatning

Her ser vi nærmere på virkelighetsoppfatningen i buddhismen, som er annerledes enn vår vestlige forståelse av virkeligheten.…

...

Virkeligheten er et kretsløp av gjenfødsler (samsara)

Buddhismen har, i likhet med hinduismen, en syklisk virkelighetsoppfatning. Det vil si at virkeligheten, slik vi kjenner den, er en evig sirkel av gjenfødsler, hvor alle vesener gjenfødes igjen og igjen. Man kan gjenfødes som menneske, dyr, helvetesvesen, ånd eller gud, men selv gudene dør og gjenfødes til en ny tilværelse.

Den sykliske virkelighetsoppfattelsen står i motsetning til både kristendom, jødedom og islam, som alle har en lineær virkelighetsoppfattelse. Det vil si at det er en begynnelse og slutt på ethvert vesens eksistens og på verden som helhet. Ifølge buddhism…

...

Karma forklarer gjenfødslenes virkelighet

Dannelsen av karma er det som gjør at vi gjenfødes. Idéen om karma henger dermed uløselig sammen med idéen om virkeligheten som et evig kretsløp av gjenfødsler.

Karma er en slags åndelig naturlov om at vi hele tiden skaper en energi med våre handlinger. Denne energien kalles karma, som nettopp betyr «handling». Karmaen knytter seg til oss, følger med etter døden, og medfører at vi får…

...

Den samsariske virkeligheten er en illusjon

Ifølge buddhismen består den samsariske virkeligheten utelukkende av prosesser hvor alt er i konstant forandring og alt forgår. Ingenting har noen permanent kjerne av væren i gjenfødslenes kretsløp, heller ikke mennesket, som ifølge Buddha er kjennetegnet ved et ikke-selv (anatman).

Fordi ingenting i samsara har noen egentlig kjerne av væren, er samsara til syvende og sist en illusjon. Oppvåkning vil si å innse at virkelighe…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn