Trosbekjennelse (de tre juvelene)

Hva er de tre juvelene i buddhismen?

De tre juvelene er den buddhistiske trosbekjennelsen. Den kalles også for de tre tilfluktene, fordi den går ut på at den troende tar tilflukt til de tre juvelene, som er: Buddha (læreren), dharma (troslæren) og sangha (fellesskapet). Å ta tilflukt vil si at man søker religiøs hjelp og veiledning til å nå oppvåkning og frelse.

Tilflukten er et ritual som lyder slik:

Jeg tar tilflukt i Buddha. 

Jeg tar tilflukt i dharma. 

Jeg tar tilflukt i sangha.

De tre juvelene fungerer godt som trosbekjennelse, fordi hele buddhismen på en måte omfattes av dem. Buddha er religionens grunnlegger og forbilde, og han representerer samtidig målet om å bli en oppvåknet, en buddha. Dharma er religionens lære og trosinnhold, og sangha er det buddhistiske fellesskapet, hvor religionen utleves i praksis. Begrepet sangha dekker i første omgang munkeordenen og nonneordenen, men brukes også om det store fellesskapet av alle buddhister.

De tre juvelene henger tett samm...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn