Kjønnsroller og kvinnesyn

Overordnet forklaring av kjønnsroller og kvinnesyn i buddhismen

Synet på kjønnsroller og kvinner i buddhismen er litt komplisert og sammensatt. Årsaken er at Buddha i de tidlige helligtekstene sier ting om kvinners status og muligheter som kan tolkes på forskjellige måter. Dessuten varierer holdningene til emnet mellom de buddhistiske retningene og i kulturene som religionen er en del av.

Hovedtendensen er at buddhismen grunnleggende anser menn og kvinner for lik…

...

Kjennetegn ved synet på kjønnsroller og kvinner

Her går vi i dybden av buddhismens syn på kjønnsroller og kvinner. Det er viktig å være klar over at dette synet varierer, avhengig av de buddhistiske retningene og kulturene.

Buddhismens kjønnsoppfatning er preget av mannsdominerte kulturer

Buddha var en mann, og alle hans nærmeste elever og etterfølgere var menn. Buddhismen ble til i en mannsdominert indisk kultur, og den er videreutviklet i andre asiatiske kulturer med samme maktforhold mellom kjønnene. Dette har forårsaket at kjønnsrollene i buddhismen har vært svært tradisjonelle og konservative - og mange steder fortsatt er det.

Det tradisjonelle buddhistiske synet på kjønnene er at menn og kvinner har hver sine roller og funksjoner. Mannen inntar den ledende og utadrettede rollen, og dominerer både i religionen og i hjemmet. Kvinnen har en mer tilbaketrukket rolle som husmor, omsorgsgiver og mannens hjelper. Kvinner verdsettes i høy grad, men, satt på spissen, er det primært i rollen som kjærlig mor, støttende kone eller lydig nonne.

De buddhistiske helligtekstene er nesten alle skrevet av menn og for menn. Derfor er det et mannlig syn på verden i tekstene, og en tendens til å fremheve det mannlige. Kvinner fremstilles ofte som underlegne, og noen ganger som seksuelt løsslupne fristere som menn må holde seg unna. Det hevdes også flere steder at det er bedre å bli gjenfødt som mann enn som kvinne.

Buddhistiske tekster har imidlertid også noe positivt å si om kvinner. No…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn