Frelse (nirvana)

Nirvana er den buddhistiske frelsen

Nirvana er begrepet for frelsen og frelsestilstanden i buddhismen. Det er en uforanderlig tilstand av frigjøring fra lidelse og fra gjenfødslenes kretsløp, samsara. Frigjøringen skjer når man slutter med å danne karma, fordi karma er det som vedlikeholder samsara.

Nirvana betyr «utslukkelse». Det hentyder til at begjær, lidelse og karma slukkes på samme måte som et lys, når man oppnår frelsen. Man kan også si at ens væren som et jeg utslukkes, og man inngår i nirvanas totalitet. Det beskrives som en tilstand av enhet med …

...

Frelsen er individets eget ansvar

Det er karakteristisk for buddhismen, at det at nå frelsen grunnleggende er det enkelte individets eget ansvar. Det er opp til den enkelte buddhisten selv å etterleve den åttedelte veien så godt som mulig og nå nirvana. 

Det er ens egne handlinger som er avgjørende, for det er ingen gud som frelser. På denne måten står buddhismen i kontrast til andre frelsesreligioner som kristendom og islam, hvor det nettopp er Gud som frelser menneskene.

I mahayana og folkelig buddhisme er det likevel en idé om at man gjennom bønner og ofre kan påkalle gode buddhaer eller bodhisattvaer som kan hjelpe en i retning av frelse. Men grunnleggende er det individet selv som må arbeide med fre…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn