Tro og lære

På de følgende sidene forklarer vi hva buddhismens tro og lære går ut på. Dette er den læremessige dimensjonen av religionen.

Læren kalles også dharma, så det er de sentrale delene av den buddhistiske dharmaen vi gir hjelp til å forstå. Innholdet gjelder overordnet sett for alle de buddhistiske retningene.

Innhold under tro og lære:

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av sidene om tro og lære:

Alle mennesker er like og verdifulle

En del av buddhismens lære ligger i at man oppfatter alle mennesker som like verdifulle, uansett rase, kjønn og sosial klasse. Det er et oppgjør med hinduismens kastesystem, hvor mennesker inndeles i sosiale klasser av forskjellig verdi. 

Buddhismen deler hinduismens forståelse av at individets livsbane avgjøres av dets karma. God eller dårlig karma fra tidligere liv kan resultere i henholdsvis et gledefylt eller et lidelsesfullt liv. Men det betyr ikke at noen mennesker er mer verdt enn andre, ifølge Buddha. Alle mennesker har samme høye verdi, fordi vi alle har potensialet til å bli buddhaer og nå nirvana.

Mennesket er et spesielt vesen med potensial til å bli en buddha

Selv om livet er fullt av lidelse, og et menneske ikke har noe selv eller noen sjel, oppfatter buddhismen likevel menneskelivet som svært verdifullt.

Det er nemlig kun som menneske man kan nå oppvåkningen og frelsen, nirvana. Ikke engang guder kan oppnå dette, og derfor er mennesker på en måte mer verdifulle enn guder ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn