Tripitaka (de tre kurvene)

Hva er Tripitaka?

Tripitaka (De tre kurvene) er den viktigste samlingen av helligtekster i buddhismen. Tekstene ble antakelig nedskrevet kort før år 0, men har blitt overlevert muntlig i mange hundre år før dette. De fleste av dem stammer ifølge buddhister fra Buddha selv.

Tripitaka anerkjennes som helligskrift av alle buddhister, men har en særlig sentral betydning i theravada, hvor den er kanonisert. Dvs. at Tripitaka har en betydning i theravada som ligner den Bibelen har i kristendommen.

Tripitaka kalles også for Pali-kanon. Tekstene ble nemlig nedskrevet i Sri Lanka på språket pali, som er litt ulikt sanskrit. Vi bruker vanligvis sanskrit-ord når vi snakker om buddhismen, f.eks. «nirvana», «karma», «dharma» og «sutra». Disse begrepene heter på pali «nibbana», «kamma», «dhamma» og «sutta».

Tripitakas innhold

Tripitaka betyr «de tre kurvene», hvilket gir mening, fordi Tripitaka bes...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn