Hjertesutraen

Hva er hjertesutraen?

Hjertesutraen er en viktig helligtekst i mahayana- og vadsjrayana-buddhisme. Teksten handler om alle tings tomhet og om visdommens fullkommenhet, som er det å innse tomheten til bunns. Teksten forklarer kjernen eller «hjertet» i tomhetslæren, og derfor kalles den Hjertesutraen. 

Opprinnelsen er uklar, men man mener at Hjertesutraen stammer fra Kina og ble til i tidsrommet 350-700 e.Kr. Teksten er en del av Prajnaparamita Sutra, som er en sentral samling av tekster innenfor mahayana.

Hjertesutraen brukes ofte som ritualtekst til mantra-resitasjon. Dvs. at teksten fungerer som et mantra som fremsies igjen og igjen, og som på den måten menes å ha en rensende og erkjennende virkning. Mantraet kan forårsake at den som sier det bryter ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn