Benarestalen

Hva er Benarestalen?

Benarestalen er den første talen Buddha holdt etter at han hadde oppnådd den fulle oppvåkningen. Den fant sted i en dyrepark ved byen Benares i det nordlige India, som i dag heter Varanasi. Buddha forklarer de sentrale delene av den buddhistiske læren: Middelveien, de fire edle sannhetene og den åttedelte veien, som fører til oppvåkning og frelse.

Temaet i Benarestalen er i bunn og grunn, hvordan man oppnår frelse. De to første edle sannhetene slår fast at mennesker lever i lidelse og derfor trenger frelse. De to siste sannhetene og den åttedelte veien forklarer hvordan frelsen, nirvana, kan oppnås.

Benarestalen er en avgjørende tekst i buddhismen, for man sier at Buddha med denne talen satte lærens hjul i gang. Dvs. at han påbegynte læreprosessen hvor han forklarer mennesker om sannheten og muliggjør frelsen deres. Læren (dharma) er som et hjul som er satt i gang, og som deretter uunngåelig vil rulle og føre til mange menneskers frigjøring fra gjenfødslenes kretsløp, samsara.

Sammendrag

I Benarestalen forklarer Buddha om middelveien, de fire edle sannhetene og den edle åttedelte veien. 

Der er to ytterligheter i tilværelsen man skal unngå. Den ene er et behagelig liv i nytelse, og det andre er et liv i askese, dvs. hvor man sulter seg selv og avholder seg fra enhver san...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn