Tekster

På de følgende sidene finner du hjelp til de mest sentrale buddhistiske tekstene, som man arbeider med i Religion og etikk på videregående skole.

De buddhistiske helligtekstene inneholder Buddhas lære, og er derfor avgjørende i religionen som helhet. De spiller en særlig sentral rolle i klostrene, hvor det å studere tekstene er en viktig del av utdannelsen som munk eller nonne.

I noen tilfeller brukes deler av tekstene også til å meditere over, eller som mantraer, dvs. hellige setninger som man gjentar igjen og igjen, og som regnes for å ha en magisk virkning. Det finnes en enorm mengde tekster, særlig i retningene mahayana og vadsjrayana, som har flere helligtekster enn theravada.

Skriftsamlingen Tripitaka (De tre kurvene) inneholder overordnet sett de viktigste tekstene. Benarestalen er en sentral tekst, fordi den er Buddhas første tale, hvor han fremsetter kjernen i sin lære. Hjertesutraen er en mye benyttet tekst i mahayana og vadsjrayana.

Innhold