Sammendrag

På denne siden finner du et sammendrag av de forskjellige momentene i buddhismen som man arbeider med i Religion og etikk på videregående. Du kan f.eks. bruke sammendragene til å få oversikt over temaet eller lese deg opp til eksamen.

Fakta om buddhismen

 • Verdens fjerde største religion med mer enn 500 millioner tilhengere, de aller fleste i Asia.
 • Utbredt i de fleste asiatiske og vestlige land, og kalles derfor en verdensreligion.
 • Oppsto i det nordlige India omkring år 500 eller 400 f.Kr. (dette er det tvil om).
 • Grunnlagt av Siddharta Gautama, som fikk tilnavnet Buddha, «den oppvåknede» eller «opplyste».
 • Kjernen i buddhismen er Buddhas lære (dharma).
 • Er en frelsesreligion hvor målet er:
  • Oppvåkning, dvs. å oppnå full innsikt i sannheten om både en selv og verden i sin helhet.
  • Nirvana, som er frelse fra gjenfødslenes kretsløp, og som man får adgang til ved å bli en oppvåknet, slik som Buddha.

Tro og lære

Her presenterer vi de sentrale delene av den buddhistiske tro og lære på sammendragsform. Troslæren er i store trekk det samme som dharma, som er begrepet for Buddhas lære. 

Buddha

 • Er buddhismens opphavsmann og grunnlegger, og hans lære (dharma) er kjernen i religionen. Det å være buddhist er å følge Buddhas vei.
 • Buddhas egentlige navn var Siddharta Gautama.
 • Han levde i nåtidens nordlige India og sydlige Nepal ca. 560-480 f.Kr. eller 450-370 f.Kr. (dette er det tvil om).
 • Buddhas tidlige liv og de fire tegnene:
  • Siddharta fødes i Lumbini i nåtidens sydlige Nepal, og det forutsies at han enten vil bli e
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn