Ritualer og praksis

De forskjellige buddhistiske retningene og kulturene inneholder en overflod av ritualer og praksisformer. Her presenterer vi de mest sentrale, som går igjen i de fleste grenene av religionen. Denne siden handler dermed om den rituelle dimensjonen av buddhismen.

Ritualenes formål i buddhismen

Ritualer er aldri et mål i seg selv i buddhismen, men midler til formålet om å oppnå oppvåkning og frelse. Likevel spiller ritualer en viktig rolle, fordi de utgjør kjernen i det religiøse arbeidet, dvs. buddhistens praksis. 

Uten ritualer ville buddhismen for mange være en merkelig, abstrakt filosofi, som er vanskelig å forholde seg til eller utleve. Ritualenes formål er derfor også å forankre den buddhistiske læren i individets tilværelse og i samfunnslivet gjennom konkrete handlinger.

Målet med fleste ritualene og praksisformene er i til syvende og sist oppvåkning og nirvana, dvs. frelse fra gjenfødslenes kretsløp. Men det gjelder ikke i alle tilfeller. Mange ritualer handler mest om å forbedre livet her og nå, f.eks. å beskytte mot det onde, eller å opptjene god karma, så man sikrer seg en bedre gjenfødsel i neste liv.

Daglige ritualer og praksisformer

Her ser vi nærmere på de viktigste formene for ritualer, som er en del av hverdagen i buddhismen, både for munker, nonner og lekfolk. Den daglige praksisen er avgjørende i buddhistens prosess frem mot oppvåkning og frelse.

Meditasjon

Meditasjon er en meget sentral praksis og ritualtype i buddhismen, og finnes i mange utgaver. Meditasjon inngår ofte sammen med andre ritualer, særlig mantra-resitasjon og bønn.

Årsaken til den sentrale plassen er at Buddha oppnådde oppvåkningen gjennom meditasjon. Når buddhisten mediterer, etterligner hun Buddha og søker den samme oppvåkningen. En sentral meditasjonsteknikk består av rolig å observere...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn