Vadsjrayana

Hva er vadsjrayana-buddhisme?

Vadsjrayana er en videreutvikling av mahayana, og oppfattes noen ganger som en skole under mahayana. Retningen oppsto i India omkring år 500, og kom til Tibet på 700-tallet. Tibetansk buddhisme er den mest kjente og utbredte formen for vadsjrayana i dag.

Retningen skiller seg fra mahayana ved at den i enda høyere grad fokuserer på bruken av ritualer. Den innlemmer spesielle tantriske teknikker som en raskere vei til å oppnå oppvåkning og frelse. Vadsjrayana er også karakterisert ved at den religiøse læreren, lamaen eller tulkuen, har en spesielt sentral rolle som en slags guddommelig veileder. Han anses for å være en bodhisattva som hjelper andre til frelse. Den øverste av de tibetanske lamaene er Dalai Lama.

Utover Tibet finnes retningen bl.a. i Nepal, Mongolia og det nordlige India. Disse områdene ligger nordligere enn de øvrige buddhistiske landene, og derfor kalles retningen også for nordlig buddhisme.

Viktigste kjennetegn

Her ser vi på de viktigste særtrekkene ved vadsjrayana-buddhismen, som skiller den fra theravada og mahayana.

Den raske frelsesveien

Vadsjrayana betyr «tordenkilefartøyet», som vi også kan oversette med «den lynraske båten ti...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn