Sammenligning av theravada og mahayana

På denne siden går vi i dybden med en sammenligning av de to dominerende retningene innenfor buddhismen, theravada og mahayana. Vi ser nærmere på bruddet mellom de to retningene, samt deres likheter og forskjeller.

Bruddet mellom theravada og mahayana

I tiden omkring år 100 f.Kr. skjedde det et brudd innenfor buddhismen. En ny retning, kalt mahayana, skilte seg fra den eldre theravada-buddhismen (og fra andre gamle retninger som ikke lenger finnes). 

Bruddet gjaldt særlig spørsmålet om hvem som kan oppnå frelse. Ifølge theravada kan oppvåkning og frelse kun oppnås av munker som vier sine liv til å følge veien som Buddha har anvist. Mahayana-tilhengerne kritiserte denne forståelsen, og mente at Buddhas budskap gjaldt alle, så også lekfolk kan arbeide seg frem mot frelse i dette livet. 

Siden har mahayana og theravada utviklet seg til de to største retningene i buddhismen. I dag er det en rekke forskjeller mellom dem, men også mange likheter.

Likheter

Theravada og mahayana er enige om mange av de grunnleggende elementene i buddhismen. De er enige om å oppfatte Buddha og hans lære, dharma, som religionens kjerne. De benytter den samme trosbekjennelsen, de tre juvelene, og er enige om det meste i forhold til den buddhistiske læren.

Begge retningene oppfatter de fire edle sannhetene, den åttedelte veien og læren om anatman (ikke-selv), som trosgrunnlag. De regner oppvåkning og nirvana som frelsesmålet, og har omtrent samme virkelighetsoppfatning og menneskesyn. Etikken, dvs. normene for hvordan man bør handle overfor andre, er også stort sett den samme.

I tillegg er det viktig å si at de to retningenes tilhengere anerkjenner hverandre som buddhister. De har respekt for hverandre og oppfatter i store trekk sine forskjeller som ulike utlegninger av Buddhas lære. Å tilhøre theravada eller mahayana som buddhist, svarer litt til å være enten katolsk eller protestantisk kristen.

Forskjeller

Forskjellene mellom theravada og mahayana er kanskje det mest inte...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn