Retninger

På de følgende sidene går vi i dybden av de største retningene innenfor buddhismen. Det vil si theravada og mahayana, samt vadsjrayana, som noen ganger regnes som en skole under mahayana.

Generelt for alle retningene gjelder at de anerkjenner Buddha som religionens grunnlegger og følger læren hans, dharmaen. Det vil si at de er enige om det buddhistiske virkelighetssynet og menneskesynet, samt læren om de fire edle sannhetene og den åttedelte frelsesveien. De er også felles om å ha oppvåkning og nirvana som mål, og de har den samme trosbekjennelsen, som er tilflukten til de tre juvelene.

Retningenes tilhengere anerkjenner hverandre som buddhister, men er uenige om noen spørsmål. De har forskjellige syn på Buddha, nirvana og ritualers funksjon, samt hvem som kan oppnå frelse, og hva som bør være det religiøse idealet.

Innhold:

 

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av sidene om retninger i buddhismen:

Forskjeller mellom theravada og mahayana

Forskjellene mellom theravada og mahayana er kanskje det mest interessante å se nærmere på i en sammenligning. Her gjennomgår vi de mest fremtredende forskjellene.

Synet på hvem som kan oppnå frelse

Oppfatningen av hvem som kan oppnå frelse i buddhismen, er et sentralt skillepunkt mellom theravada og mahayana. Dette spørsmålet var nemlig en av hovedgrunnene til at de to retningene brøt med hverandre.

I theravada forstår man Buddhas lære som at det kun er munker (og kanskje nonner) som kan oppnå oppvåkning og nirvana. En munk som har nådd oppvåkning, kalles en arhat. Ifølge theravada må lekfolk gjenfødes som munker for å kunne nå frelsen.

I mahayana er man uenige i dette, fordi man mener at Buddhas budskap om ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn