Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Buddhismen | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2022
Sist oppdatert: 17.05.2023
Antall sider: 100

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2022). Buddhismen | Kompendium. Hentet 30. september 2023 fra https://www.studienett.no/buddhismen

Litteratur

Benaresprædikenen (u.å). i Gads religionsleksikon. https://www.religion.dk/leksikon/benarespr%C3%A6dikenen

Borup, J. (2019). Ritualer i buddhismen. Religion.dk. https://www.religion.dk/buddhisme/ritualer-i-buddhismen

Buddhismen. (2019). I NDLA. https://ndla.no/subject:1:78e538a3-78bf-4db2-af00-2ca7d721cb25/topic:2:198120/topic:2:198002/ (inkl. undersider)

Gender and Religion: Gender and Buddhism. (u. å.). I Encyclopedia of Religion. https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/gender-and-religion-gender-and-buddhism

Harvey, P. (1990). An introduction to buddhism. Teachings, history and practices. Cambridge University Press.

Heine, G., Myhre, B., Opsal, J., Skottene, H. & Østnor, A. (2016). Tro og tanke. Aschehoug.

Kvamme, O. A., Lindhardt, E. M., & Steineger, A. (2018). I samme verden. Cappelen Damm.

Kvinner i buddhismen. (u. å.). I Buddhistforbundet.no. https://buddhistforbundet.no/kvinner-i-buddhismen/

Kværne, P. & Borgland, J. W. (2022). Buddhisme. I Store norske leksikon. https://snl.no/buddhisme

Livshjulet (u.å). i Gads religionsleksikon. https://www.religion.dk/leksikon/livshjulet

Nirvana (u.å). i Gads religionsleksikon. https://www.religion.dk/leksikon/nirvana

Samsara (u.å). i Gads religionsleksikon. https://www.religion.dk/leksikon/samsara

Skandhaerne (u.å). i Gads religionsleksikon. https://www.religion.dk/leksikon/skandhaerne

Tripitaka (u.å).i Gads religionsleksikon. https://www.religion.dk/leksikon/tripitaka

Women in Buddhism. (2022). I Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Buddhism