Hva er buddhismen?

Utbredelse og opprinnelse

Buddhismen er verdens fjerde største religion, og er utbredt i de fleste asiatiske og vestlige land. Den er en såkalt verdensreligion, fordi den finnes i store deler av verden og har mer enn 500 millioner tilhengere, hvorav de aller fleste finnes i Asia. 

Buddhismen oppsto i det nordlige India omkring år 500 eller 400 f.Kr., det nøyaktige tidspunktet er usikkert. Religionen ble grunnlagt av Siddharta Gautama, som fikk tilnavnet Buddha, «den oppvåknede» eller «opplyste». Buddhas lære er kjernen i buddhismen, og Buddha er i det hele tatt et ideal for buddhister.

Les mer om Buddha 

Tro og lære

Buddhismen er en frelsesreligion, hvilket betyr at den grunnleggende mener at mennesker har behov for å bli frelst fra sin livssituasjon. I likhet med hinduer har buddhister oppfatningen av at alle levende vesener er fanget i et kretsløp av gjenfødsler, kalt samsara. Samsara er kjennetegnet ved en uendelig prosess av fødsel, liv, død og ny gjenfødsel, som involverer en masse lidelse og forandring, og hvor ing...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn