Etikk

Etikk er læren om hvordan man bør handle overfor andre. På denne siden ser vi nærmere på buddhismens etikk, altså den etiske dimensjonen av buddhismen.

Overordnet forklaring av buddhistisk etikk

Buddhismens etikk handler grunnleggende om ikke å skade levende vesener, hverken mennesker eller dyr, og heller ikke naturen. Idealet er å ha medfølelse med andre, være vennlig og alltid vise respekt. Det buddhistiske begrepet for etikk er sila, som betyr «disiplin for hvordan man bør oppføre seg».

Etikken uttrykkes konkret i de fem levereglene som gjelder for alle buddhister:

  1. Å avstå fra å ta liv (ikke drepe).
  2. Å avstå fra å ta noe som ikke er gitt til meg (ikke stjele).
  3. Å avstå fra forbudt seksuell aktivitet (ikke være utro).
  4. Å avstå fra urett tale (ikke lyve, snakke stygt eller baksnakke).
  5. Å avstå fra berusende drikker (ikke drikke alkohol).

I levereglene understrekes prinsippet om ikke på noen måte å skade andre. Levereglene er en utdypning av den etiske delen av den åttedelte frelsesveien, som er «rett tale, rett handling og rett levemåte» (del 3-5 av veien).

At etikken spiller en avgjørende rolle, understrekes nettopp av at den er en del av den åttedelte veien til frelse. Å leve på en etisk korrekt måte er en forutsetning for å nå oppvåkning og frelse, ifølge buddhismen.

Gjensidighet er dessuten et utbredt prinsipp i etikken. Alle mennesker ønsker lykke, og ingen ønsker lidelse. Derfor er det innlysende at vi alle vinner ved gjensidig å gjøre godt mot hverandre, ifølge buddhismen.

Utdypning og kjennetegn

Her går vi i dybden med den buddhistiske etikken og dens kjennetegn.

Buddha som etisk forbilde

Den historiske Buddha, Siddharta Gautama, spiller en sentral rolle som etisk forbilde. Alle buddhister ser opp til Buddha og regner hans levevis og handlemåte som et ideal. Derfor etterligner de ham i m...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn