Dimensjoner

På denne siden går vi i dybden med buddhismens dimensjoner. Vi følger Ninian Smarts teori om religionenes syv dimensjoner. Til sammen gir dimensjonene et helhetsbilde av buddhismen, fordi de kommer inn på alle sidene av religionen.

Overblikk over buddhismens dimensjoner

  • Læredimensjonen: Kjernen i denne dimensjonen er Buddhas lære, kalt dharma. Særlig de fire edle sannhetene og læren om anatman (ikke-selv), nirvana som frelsesmål og den åttedelte veien som veien til frelse.
  • Den rituelle dimensjonen: Kjernen i denne dimensjonen er buddhistens daglige praksis med ritualer som meditasjon, bønn, ofring og å ta tilflukt til de tre juvelene.
  • Fortellingsdimensjonen (den mytiske dimensjonen): Kjernen i denne dimensjonen er fortellingene om Buddhas liv og undervisning, som er overlevert i den hellige tekstsamlingen Tripitaka.
  • Opplevelsesdimensjonen: Kjernen i denne dimensjonen er buddhistens opplevelser og erfaringer under forskjellige religiøse handlinger, ofte ritualer som meditasjon, bønn og mantra-resitasjon.
  • Den etiske dimensjonen: Kjernen i denne dimensjonen er de fem levereglene som alle buddhister skal overholde, samt prinsippet om ikke å skade levende vesener.
  • Den sosiale dimensjonen: Kjernen i denne dimensjonen er sanghaen, som både betyr klosterfellesskapet av munker og nonner, og det bredere fellesskapet, som inkluderer lekfolk.
  • Den materielle og estetiske dimensjonen: Kjernen i denne dimensjonen er religiøse bygninger som templer, klostre og stupaer, samt gjenstander som f.eks. Buddha-statuer, mandalaer og munke- og nonneklær.

Utdypning av de syv dimensjonene

Her ser vi nærmere på buddhismens syv dimensjoner, og hvordan de samspiller i religionen som helhet.

Læredimensjonen

Buddhismens læredimensjon består grunnleggende av Buddhas lære, dharmaen, som er den andre av buddhismens tre juveler. Læren er nedskrevet i helligtekster, som studeres av munker og nonner, hvorav de viktigste og eldste finnes i tekstsamlingen Tripitaka (De tre kurvene). Læredimensjonen formidles av munker og nonner, som underviser lekfolk og andre i Buddhas lære. 

Læredimensjonen er på en måte grunnlaget for flere av de andre dimensjonene. Det er i læren at både e...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn